Petycja Twoje Prawo

Ustawa reguluje tryb rozpatrywania petycji o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

kalendarzyk 1 strona

 

Prezentacja Multimedialna Petycja Twoje Prawo