O MNIE

O MNIE

Stanisław Jurcewicz
Okręg wyborczy nr 5 (powiat dzierżoniowski, powiat ząbkowicki, powiat kłodzki)
Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Urodził się 31 lipca 1961 r. w Bielawie.

W 1988 r. ukończył studia inżynierskie, a w 1996 r. studia magisterskie na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 1994 r. odbył tam studia podyplomowe w zakresie telekomunikacji cyfrowej.

W latach 1981–2007 pracował w Telekomunikacji Polskiej m.in. jako kierownik Oddziału Liniowego w Dzierżoniowie (1989–2001), dyrektor Rejonu Telekomunikacji w Ząbkowicach Śląskich (1995–2001), dyrektor Rejonu Obsługi Klientów w Dzierżoniowie (2001–2002). W latach 2002–2007 zajmował stanowisko dyrektora sprzedaży produktów i usług TP SA w Wałbrzychu, a następnie we Wrocławiu.

W latach 1990–1998 był członkiem Zarządu Rady Miasta Piława Górna, a w latach 1998–2002 – jej przewodniczącym. Od 1995 do 1998 r. pełnił funkcję wicemarszałka Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego. W latach 2002–2007 był radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W okresie 2005–2006 był jego przewodniczącym, a w latach 2004–2005 i 2006–2007 – wiceprzewodniczącym.

Jest  przewodniczącym Dolnośląskiej Rady Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocławiu.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.
Jest żonaty, ma troje dzieci.

Komisje:

Komisja Gospodarki Narodowej – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI od 24.07.2015 r.

Komisja Ustawodawcza
Od: 30.05.2012 r.

Zespoły senackie:
Senacki Zespół ds. Finansów Samorządowych

Senacki Zespół Infrastruktury
Od: 20.12.2011 r.

Senacki Zespół Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa
Od: 20.12.2011 r.

Senacki Zespół Strażaków
Od: 21.12.2011 r.

Zespoły parlamentarne

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci

Parlamentarny Zespół ds. Zielonej Gospodarki

Parlamentarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej

Parlamentarny Zespół Sportu na Wsi

Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego

Parlamentarny Zespół Wspierania Języka Esperanto